Last minute zájezdy Letenky Rakousko další země

Obyvatelstvo

Germáni původními obyvateli Rakouska

Původními obyvateli oblasti dnešního Rakouska byli germáni, kteří sem přišli ve čtvrtém století našeho letopočtu, přičemž ještě před nimi zde byly tři římské provincie. V pátém století zde slovanské kmeny vytvořily knížectví, které bylo později ovládnuto Bavory. Dnešní Rakušané jsou tedy potomky všech těchto kmenů.

Rakousko-Uhersko

Za časů Rakouska-Uherska zaznamenala oblast dnešního Rakouska velký nárůst obyvatel, a to zejména z řad přistěhovalců z ostatních korunních zemí. Ti se vydávali zejména do velkých měst za prací, takzvaně „na zkušenou“. Díky tomu se původní obyvatelstvo Rakouska poměrně dost promísilo s ostatními národnostmi – přišli sem hlavně Češi a obyvatelé dnešního Slovinska a Chorvatska. I proto se také můžeme (zvláště v českém příhraničí) setkat s množstvím českých jmen a u hranic se Slovinskem zase se slovinskými a chorvatskými menšinami.

Přistěhovalci

V dnešním Rakousku žije něco málo přes osm milionů obyvatel, což je zatím nejvíce v historii. Dnešní přírůstek obyvatel je ale zapříčiněn hlavně přílivem přistěhovalců.

Náboženství

Co se týče náboženství, většina Rakušanů (přes sedmdesát procent) se hlásí ke katolickému křesťanství, asi pět procent jsou protestanti, zlomek Rakušanů se pak hlásí ostatním náboženství, např. židovství nebo islámu.